Admission / प्रवेश

This online admission process is for academic year 2021-22 for both new admission and regular / confirm admission. For enquiries, call on 8888811306

हा अर्ज शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी, सर्व नवीन व जुन्या विद्यार्थ्यांसाठी भरणे आवश्यक आहे.

अर्ज भरण्यात अडचण आल्यास मदतीसाठी ८८८८८११३०६ ह्या नंबर वर फोन करा.